Html kodları
html tags, html codes, html help

HTML Site kodları

Aşağıdaki HTML etiketleri herhangi birini kullanmak için, sadece sizin gibi kopyalayın ve web sayfanıza yapıştırın istediğiniz HTML kodunu seçin. Şemsiye

Kod karakteri

Kod adı

KOD ÖRNEKLERİ

Tarayıcı Görünümü

<!-- yorum <!--Bu görülebilir HTML Bir belgenin bir parçası--> Açıklama (Tıkla)
<a - sunucu <a href="http://www.domain.com/">
Sitemizi ziyaret edin</a>
Sitemizi ziyaret edin (Tıkla)
<b> bold <b>Örnek</b> Örnek
<big> big (text) <big>Örnek</big> Örnek (Tıkla)
<body> HTML body belgesi <body>Bilgisayarınızın içeriği HTML sayfa</body> Web sayfasında görünüm (Tıkla)
<br> satır sonu Sayfanızın içeriğini<br>Bilgisayarınızın içeriğini anlatan sayfa Sayfa görünümünde Hiçbir şey yapmayacak
Sayfa görünümünde Hiçbir şey yapmayacak
<center> merkez <center>Bu irade merkezinin içeriği</center>

Bu irade merkezinin içeriğini

<dd> tanım açıklaması <dl>
<dt>Tanım 1</dt>
<dd>Terimin tanımı</dd>
<dt>Tanım 2</dt>
<dd>Terimin tanımı</dd>
</dl>
Tanım 1
Terimin tanımı
Tanım 2
Terimin tanımı
<dl> tanım listesi <dl>
<dt>Tanım 1</dt>
<dd>Terimin tanımı</dd>
<dt>Tanım 2</dt>
<dd>Terimin tanımı</dd>
</dl>
Tanım 1
Terimin tanımı
Tanım 2
Terimin tanımı
<dt> tanım terimini <dl>
<dt>Tanım 1</dt>
<dd>Terimin tanımı</dd>
<dt>Tanım 2</dt>
<dd>Terimin tanımı</dd>
</dl>
Tanım 1
Terimin tanımı
Tanım 2
Terimin tanımı
<em> vurgu Bu bir <em>Vurgu</em> örneğidir. Bu bir Vurgu örneğidir. (''Vurgu'' sözcüğü vurgulanmıştır)
<embed>
embed nesne <embed src="parca-adi.mid" width="100%" height="60" align="center">
(Tıkla)
<embed> embed nesne <embed src="yourfile.mid" autostart="true" hidden="false" loop="false">
<noembed><bgsound src="yourfile.mid" loop="1"></noembed>


Müzik sayfanıza yüklenir ve yalnızca bir kez oynayacak oynamaya başlar. Ziyaretçi Müziği durdurmak sağlamak için bir kontrol paneli görüntülenir.
<font> font <font face="Times New Roman">Örnek</font> Örnek (Tıkla)
<font> font <font face="Times New Roman" size="4">Örnek</font> Örnek (Tıkla)
<font> font <font face="Times New Roman" size="+3" color="#ff0000">Örnek</font> Örnek (Tıkla)
<form> form <form action="mailto:siz@domainiz.com">
İsim: <input name="Name" value="" size="10"><br>
Email: <input name="Email" value="" size="10"><br>
<center><input type="submit"></center>
</form>
İsim: (Tıkla)
Email:
<h1>
<h2>
<h3>
<h4>
<h5>
<h6>
başlık 1
başlık 2
başlık 3
başlık 4
başlık 5
başlık 6
<h1>Heading 1 </h1>
<h2>Heading 2 </h2>
<h3>Heading 3 </h3>
<h4>Heading 4 </h4>
<h5>Heading 5 </h5>
<h6>Heading 6 </h6>

<head> HTML belgesinin başlığı <head>Belge açıklayan elementi içerir</head> Sayfa görünümünde Hiçbir şey yapmayacak
<hr> yatay çizgi <hr />
Web sayfasında görünüm (Tıkla)

Web sayfasında görünüm
<hr> horizontal rule <hr width="50%" size="3" /> Web sayfasında görünüm

Web sayfasında görünüm
<hr> horizontal rule <hr width="50%" size="3" noshade /> Web sayfasında görünüm

Web sayfasında görünüm
<hr>
(Internet
Explorer)
horizontal rule <hr width="75%" color="#ff0000" size="4" /> Web sayfasında görünüm

Web sayfasında görünüm
<hr>
(Internet
Explorer)
horizontal rule <hr width="25%" color="#6699ff" size="6" /> Web sayfasında görünüm

Web sayfasında görünüm
<html> hypertext markup language <html>
<head>
<meta>
<title>site başlığı</title>
</head>
<body>HTML web sayfası contents
</body>
</html>
Web sayfasında görünüm
<i> italic <i>Örnek</i> Örnek
<img> image <img src="Earth.gif" width="41" height="41" border="0" alt="text describing the image" /> a sentence about your site (Tıkla)
<input> input field Örnek 1:

<form method=post action="/cgi-bin/Örnek.cgi">
<input type="text" size="10" maxlength="30">
<input type="Submit" value="Submit">
</form>
Örnek 1: (Tıkla)

<input>
(Internet Explorer)
input field Örnek 2:

<form method=post action="/cgi-bin/Örnek.cgi">
<input type="text" style="color: #ffffff; font-family: Verdana; font-weight: bold; font-size: 12px; background-color: #72a4d2;" size="10" maxlength="30">
<input type="Submit" value="Submit">
</form>
Örnek 2: (Tıkla)

<input> input field Örnek 3:

<form method=post action="/cgi-bin/ornek.cgi">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tr><td bgcolor="#8463ff"><input type="text" size="10" maxlength="30"></td><td bgcolor="#8463ff" valign="Middle"> <input type="image" name="submit" src="yourimage.gif"></td></tr> </table>
</form>
Örnek 3: (Tıkla)

<input> input field Örnek 4:

<form method=post action="/cgi-bin/ornek.cgi">
Enter Your Comments:<br>
<textarea wrap="virtual" name="Comments" rows=3 cols=20 maxlength=100></textarea><br>
<input type="Ara" value="submit">
<input type="Sil" value="reset">
</form>
Örnek 4: (Tıkla)


<input> input field Örnek 5:

<form method=post action="/cgi-bin/ornek.cgi">
<center>
Select an option:
<select>
<option >option 1</option>
<option selected>option 2</option>
<option>option 3</option>
<option>option 4</option>
<option>option 5</option>
<option>option 6</option>
</select><br>
<input type="Submit" value="Submit"></center>
</form>

Örnek 5: (Tıkla)

Select an option:

<input> input field Örnek 6:

<form method=post action="/cgi-bin/ornek.cgi">
Select an option:<br>
<input type="radio" name="option"> Option 1
<input type="radio" name="option" checked> Option 2
<input type="radio" name="option"> Option 3
<br>
<br>
Select an option:<br>
<input type="checkbox" name="Seçim"> Seçim 1
<input type="checkbox" name="Seçim" checked> Seçim 2
<input type="checkbox" name="Seçim"> Seçim 3
<input type="Submit" value="Submit">
</form>
Örnek 6: (Tıkla)

Select an option:
Opsiyon 1
Opsiyon 2
Opsiyon 3

Select an option:
Seçim 1
Seçim 2
Seçim 3
<li> Liste öğesi Örnek 1:

<menu>
<li type="disc">List item 1</li>
<li type="circle">List item 2</li>
<li type="square">List item 3</li>
</MENU>

Örnek 2:

<ol type="I">
<li>List item 1</li>
<li>List item 2</li>
<li>List item 3</li>
<li>List item 4</li>
</ol>
Örnek 1: (Tıkla)
 • Liste öğesi 1
 • Liste öğesi 2
 • Liste öğesi 3


Örnek 2:

 1. Liste öğesi 1
 2. Liste öğesi 2
 3. Liste öğesi 3
 4. Liste öğesi 4
<link> link <head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
</head>
<marquee>
(Internet
Explorer)
kayan yazı <marquee bgcolor="#cccccc" loop="-1" scrollamount="2" width="100%">Kayan yazı buraya yazılacak</marquee> Kayan yazı buraya yazılacak(Tıkla)
<menu> menu <menu>
<li type="disc">List item 1</li>
<li type="circle">List item 2</li>
<li type="square">List item 3</li>
</menu>
 • Liste öğesi 1
 • Liste öğesi 2
 • Liste öğesi 3
<meta> meta <meta name="Description" content="Description of your site">
<meta name="keywords" content="keywords describing your site">
Detay için (Tıkla)
<meta> meta <meta HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="4;URL=http://www.yourdomain.com/"> Detay için (Tıkla)
<meta> meta <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> Detay için (Tıkla)
<meta> meta <meta name="rating" content="General"> Detay için (Tıkla)
<meta> meta <meta name="robots" content="all"> Detay için (Tıkla)
<meta> meta <meta name="robots" content="noindex,follow"> Detay için (Tıkla)
<ol> ordered list Numbered

<ol>
<li>Liste öğesi 1</li>
<li>Liste öğesi 2</li>
<li>Liste öğesi 3</li>
<li>Liste öğesi 4</li>
</ol>

Numbered Special Start

<ol start="5">
<li>Liste öğesi 1</li>
<li>Liste öğesi 2</li>
<li>Liste öğesi 3</li>
<li>Liste öğesi 4</li>
</ol>

Lowercase Letters

<ol type="a">
<li>Liste öğesi 1</li>
<li>Liste öğesi 2</li>
<li>Liste öğesi 3</li>
<li>Liste öğesi 4</li>
</ol>

Capital Letters

<ol type="A">
<li>Liste öğesi 1</li>
<li>Liste öğesi 2</li>
<li>Liste öğesi 3</li>
<li>Liste öğesi 4</li>
</ol>

Capital Letters Special Start

<ol type="A" start="3">
<li>Liste öğesi 1</li>
<li>Liste öğesi 2</li>
<li>Liste öğesi 3</li>
<li>Liste öğesi 4</li>
</ol>

Lowercase Roman Numerals

<ol type="I">
<li>Liste öğesi 1</li>
<li>Liste öğesi 2</li>
<li>Liste öğesi 3</li>
<li>Liste öğesi 4</li>
</ol>

Capital Roman Numerals

<ol type="I">
<li>Liste öğesi 1</li>
<li>Liste öğesi 2</li>
<li>Liste öğesi 3</li>
<li>Liste öğesi 4</li>
</ol>

Capital Roman Numerals Special Start

<ol type="I" start="7">
<li>Liste öğesi 1</li>
<li>Liste öğesi 2</li>
<li>Liste öğesi 3</li>
<li>Liste öğesi 4</li>
</ol>

Numbered
 1. Liste öğesi 1
 2. Liste öğesi 2
 3. Liste öğesi 3
 4. Liste öğesi 4

Numbered Special Start

 1. Liste öğesi 1
 2. Liste öğesi 2
 3. Liste öğesi 3
 4. Liste öğesi 4

Lowercase Letters

 1. Liste öğesi 1
 2. Liste öğesi 2
 3. Liste öğesi 3
 4. Liste öğesi 4

Capital Letters

 1. Liste öğesi 1
 2. Liste öğesi 2
 3. Liste öğesi 3
 4. Liste öğesi 4

Capital Letters Special Start

 1. Liste öğesi 1
 2. Liste öğesi 2
 3. Liste öğesi 3
 4. Liste öğesi 4

Lowercase Roman Numerals

 1. Liste öğesi 1
 2. Liste öğesi 2
 3. Liste öğesi 3
 4. Liste öğesi 4

Capital Roman Numerals

 1. Liste öğesi 1
 2. Liste öğesi 2
 3. Liste öğesi 3
 4. Liste öğesi 4

Capital Roman Numerals Special Start

 1. Liste öğesi 1
 2. Liste öğesi 2
 3. Liste öğesi 3
 4. Liste öğesi 4
<option> listbox option <form method=post action="/cgi-bin/Örnek.cgi">
<center>
Select an option:
<select>
<option>option 1</option>
<option selected>option 2</option>
<option>option 3</option>
<option>option 4</option>
<option>option 5</option>
<option>option 6</option>
</select><br>
</center>
</form>
Select an option: (Tıkla)

<p> paragraph This is an Örnek displaying the use of the paragraph tag. <p> This will create a line break and a space between lines.

Attributes:

<p align="left">
Örnek 1:<br />
<br />
This is an Örnek<br>
displaying the use<br>
of the paragraph tag.</p>
<p align="right">
Örnek 2:<br>
<br>
This is an Örnek<br>
displaying the use<br>
of the paragraph tag.</p>
<p align="center">
Örnek 3:<br>
<br>
This is an Örnek<br>
displaying the use<br>
of the paragraph tag.</p>

This is an Örnek displaying the use of the paragraph tag.

This will create a line break and a space between lines.

Attributes:

Örnek 1:

This is an Örnek
displaying the use
of the paragraph tag.

Örnek 2:

This is an Örnek
displaying the use
of the paragraph tag.

Örnek 3:

This is an Örnek
displaying the use
of the paragraph tag.

<small> small (text) <small>Örnek</small> Örnek (Tıkla)
<strike> deleted text <strike>Örnek</strike> Örnek
<strong> strong emphasis <strong>Örnek</strong> Örnek
<table> table Örnek 1:

<table border="4" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%">
<tr>
<td>Sütun 1</td>
<td>Sütun 2</td>
</tr>
</table>

Örnek 2: (Internet Explorer)

<table border="2" bordercolor="#336699" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%">
<tr>
<td>Sütun 1</td>
<td>Sütun 2</td>
</tr>
</table>

Örnek 3:

<table cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%">
<tr>
<td bgcolor="#7799FF">Sütun 1</td>
<td bgcolor="#7799FF">Sütun 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Row 2</td>
<td>Row 2</td>
</tr>
</table>
Örnek 1: (Tıkla)
Sütun 1 Sütun 2


Örnek 2: (Tıkla)

Sütun 1 Sütun 2


Örnek 3: (Tıkla)

Sütun 1 Sütun 2
Row 2 Row 2
<td> table data <table border="2" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%">
<tr>
<td>Sütun 1</td>
<td>Sütun 2</td>

</tr>
</table>

Sütun 1 Sütun 2

<th> tablo header <div align="center">
<table>
<tr>
<th>Başlık 1</th>
<th>Başlık 2</th>
<th>Başlık 3</th>

</tr>
<tr>
<td>Alt 2</td>
<td>Alt 2</td>
<td>Alt 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Alt 3</td>
<td>Alt 3</td>
<td>Alt 3</td>
</tr>
<tr>
<td>Alt 4</td>
<td>Alt 4</td>
<td>Alt 4</td>
</tr>
</table>
</div>
Başlık 1 Başlık 2 Başlık 3
Alt 2 Alt 2 Alt 2
Alt 3 Alt 3 Alt 3
Alt 4 Alt 4 Alt 4
<title> document title <title>Title of your HTML page</title> Title of your web page will be viewable in the title bar. (Tıkla)
<tr> table row <table border="2" cellpadding="2" cellspacing="2" width="100%">
<tr>
<td>Sütun 1</td>
<td>Sütun 2</td>
</tr>
</table>

Sütun 1 Sütun 2

<tt> teletype <tt>Örnek</tt> Örnek
<u> underline <u>Örnek</u> Örnek
<ul> unordered list Örnek 1:<br>
<br>
<ul>
<li>Liste öğesi 1</li>
<li>Liste öğesi 2</li>
</ul>
<br>
Örnek 2:<br>
<ul type="disc">
<li>Liste öğesi 1</li>
<li>Liste öğesi 2</li>
<ul type="circle">
<li>Liste öğesi 3</li>
<li>Liste öğesi 4</li>
</ul>
</ul>
Örnek 1:

 • Liste öğesi 1
 • Liste öğesi 2


Örnek 2:

 • Liste öğesi 1
 • Liste öğesi 2
  • Liste öğesi 3
  • Liste öğesi 4

Plastik av ahşap şezlong  modelleri toptan satışı Akbrella A.Ş